Finansinė parama

NVO fondas – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schema „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“

Gebėjimų stiprinimo fondas – Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schema „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“

Bendradarbiavimo fondas – Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schema „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“

Smulkiųjų projektų fondas – Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos Smulkiųjų projektų fondas