Vykdomi projektai

   

Viešoji įstaiga „PVC“ kaip partneris dalyvauja Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 2007-2013, 1 Prioriteto “Konkurencingumo ir pasienio regiono našumo augimas“ 1.2 subprioriteto projekte „SMULKIŲJŲ PROJEKTŲ FONDAS – SUBPRIORITETAS 1.2”  ir 2 Prioriteto „Pasienio regiono sanglauda ir geresnė bendra pasienio teritorijos kokybė“ 2.1 subprioriteto projekte „SMULKIŲJŲ PROJEKTŲ FONDAS – SUBPRIORITETAS 2.1”. Pagrindinis partneris – Asociacija „Euroregionas Nemunas“ (Lenkija).

Projekto „SMULKIŲJŲ PROJEKTŲ FONDAS – SUBPRIORITETAS 1.2”  tikslas – dinaminė Lietuvos ir Lenkijos pasienio periferinių teritorijų plėtra gerinant abipus sienos bendradarbiavimo kokybę verslumo srityje.

Smulkiųjų projektų fondas siekia didinti ekonominį pasienio regiono potencialą skatinant abipus sienos verslo integraciją ir ekonominį pasienio regiono bendradarbiavimą. Remiami 10 smulkiųjų projektų, skatinančių inovacijas, verslo bendradarbiavimą ir klasterių kūrimąsi.

Projekto veiklos:

  • Smulkiųjų projektų įgyvendinimo sutarčių su SP vykdytojais pasirašymas.
  • Mokymų SP vykdytojams organizavimas.
  • Smulkiųjų projektų įgyvendinimo monitoringo ir kontrolės vykdymas.
  • Smulkiųjų projektų fondo viešinimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. sausio mėn. 1 d. – 2014 m. gruodžio 31 d.

Projekto biudžetas – 2 530 513,93 Lt.

Projekto „SMULKIŲJŲ PROJEKTŲ FONDAS – SUBPRIORITETAS 2.1”  tikslas – aktyvus abipus sienos gyvenančių žmonių bendradarbiavimas, pagrįstas pasitikėjimu, tolerancija ir supratimu.

Smulkiųjų projektų fondas skatina abipus sienos iniciatyvas, kurios įtraukia socialinius partnerius ir vietos bendruomenę ypač jaunimą ir skatina jų bendradarbiavimą, socialinę sanglaudą, pasitikėjimą, pažinimą ir vienas kito supratimą, taip sukuriant prielaidas ilgalaikiam bendradarbiavimui. Remiami 10 smulkiųjų projektų, skatinančių socialinių tinklų kūrimąsi, kultūrinius mainus, siekiant išlaikyti regiono tautinį įvairialypiškumą.

Projekto veiklos:

  • Smulkiųjų projektų įgyvendinimo sutarčių su SP vykdytojais pasirašymas.
  • Mokymų SP vykdytojams organizavimas.
  • Smulkiųjų projektų įgyvendinimo monitoringo ir kontrolės vykdymas.
  • Smulkiųjų projektų fondo viešinimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. sausio mėn. 1 d. – 2014 m. gruodžio 31 d.

Projekto biudžetas – 2 078 989,96 Lt.